Bouwkundige beveiliging

Bouwkundige maatregelen 
 
Bouwkundige maatregelen op de buitenschil van het pand hebben tot doel de inbreker te ontmoedigen. Een inbreker herkent goed hang- en sluitwerk en zal, wanneer het moeilijk (b)lijkt, uitwijken naar de buurman. Als een inbreker dan toch binnenkomt, zullen bouwkundige maatregelen in het pand moeten voorkomen dat hij alsnog bij de waardevolle goederen kan komen. Sieraden zijn dan bij voorkeur opgeborgen in een verankerd kluis en het alarm beperkt de inbreker om ongemerkt spullen te ontvreemden en zorgt er tevens voor dat buitenstaanders/omwonenden gewaarschuwd worden. 
 
Goed hang- en sluitwerk herkent u aan het SKG ® keurmerk. Dit is het merkteken voor de producten die getest zijn volgens de nieuwe regeling. Het ® teken is niet vermeld bij cilinders voor sloten. In het verleden keek men alleen naar het slot of scharnier en testte dit. Zo werd een twee sterren slot in een hardboard deur als inbraakwerend gezien. Tegenwoordig spreekt men over een aantal minuten braakvertraging van het gehele gevelelement. 

Preventie tips

► Zorg voor werkende rookmelders. Gekoppelde rookmelder met doormelding naar meldkamer genieten de voorkeur. Gekoppelde rookmelders worden continu getest. Lage batterij melding wordt u gewaarschuwd door de installateur.

► Maak een goed vluchtplan met 2 vlucht routes. Overleg deze vluchtroutes met uw familie / medebewoners. Zorg ervoor dat de routes altijd vrij zijn van obstakels.

► Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

► Berg uw waarden veilig op. De meeste inbrekers zijn erop uit om zo snel mogelijk gemakkellijk verhandelbare goederen of waarden te stelen in zo weinig mogelijk tijd.

0123