Beveiligingsystemen

Deze maatregelen hebben tot doel dat de inbreker zo snel mogelijk zal worden gedetecteerd waarna de binnensirene gaat loeien. Zo weet de inbreker dat hij is gedetecteerd en zal zo snel mogelijk weggaan. Ook kan hij door het lawaai niet horen wat er buiten gebeurd. Indien de bewoner thuis of iemand in het pand aanwezig is zal hij ook worden gealarmeerd en de alarmopvolging kan plaatsvinden. De tijd die nodig is voor de alarmopvolging moet zo kort mogelijk zijn. Niemand kan dit sneller dan de buren of een alarmopvolgingsdienst. Wanneer gezamenlijk de opvolging zal worden gedaan, zullen de mensen gemotiveerd zijn.
 
Alarmsysteem heeft tot doel de inbreker zo snel mogelijk zal worden gedetecteerd waarna de binnensirene gaat loeien. Zo weet de inbreker dat hij is gedetecteerd en zal zo snel mogelijk weggaan. Ook kan hij door het lawaai niet horen wat er buiten gebeurd. Indien de bewoner thuis of iemand in het pand aanwezig is zal hij ook worden gealarmeerd en de alarmopvolging kan plaatsvinden. De tijd die nodig is voor de alarmopvolging moet zo kort mogelijk zijn. Niemand kan dit sneller dan de buren of een alarmopvolgingsdienst. Wanneer gezamenlijk de opvolging zal worden gedaan, zullen de mensen gemotiveerd zijn. 

Preventie tips

► Zorg voor werkende rookmelders. Gekoppelde rookmelder met doormelding naar meldkamer genieten de voorkeur. Gekoppelde rookmelders worden continu getest. Lage batterij melding wordt u gewaarschuwd door de installateur.

► Maak een goed vluchtplan met 2 vlucht routes. Overleg deze vluchtroutes met uw familie / medebewoners. Zorg ervoor dat de routes altijd vrij zijn van obstakels.

► Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

► Berg uw waarden veilig op. De meeste inbrekers zijn erop uit om zo snel mogelijk gemakkellijk verhandelbare goederen of waarden te stelen in zo weinig mogelijk tijd.

0123